Alates 1. juulist tõusid minimaalsed üksikpiletite hinnad maaliiidel. Madalaim üksikpileti hind esimeses tsoonis (Pärnust kuni 20 kilomeetri kaugusele) on nüüd 55 asemel 60 senti. Teises ja kolmandas tsoonis on hind 35 sendi asemel 40 senti. Ka muude üksikpiletite hinnad muutusid veidi, sest senise viie sendi asemel ümardatakse hindu nüüd kümne sendi täpsusega. Mõned piletid läksid seetõttu viis senti odavamaks, mõned aga viis senti kallimaks. Muudatus ei puuduta Sindi ja Sauga aleviku bussiliine.

1. juulist 31. augustini kehtestati õpilastele 50-protsendiline sõidusoodustus nii kuupiletit kui ka bussist üksikpiletit ostes. Õpilase kuupileti minimaalne hind on enamikul maaliinidel suvisel koolivaheajal nüüd viis eurot, kuid Sindi ja Sauga aleviku liinidel endiselt aasta ringiselt kaheksa eurot.

Mõningad näpunäited seoses õpilaste soodustusega:

  • Soodustus kehtib kuni 31. augustini kaasa arvatud
  • Maaliinide 50% sooduskuupileti kehtivusaeg on kuni 31.08 sõltumata müümise ajast. Augusti lõpu poole, kui pole enam otstarbekas osta kuupiletit, soovitame osta üksikpileteid
  • Õpilase soodustus kehtib ka gümnaasiumi ja kutsekooli lõpetajatele kuni 31.augustini.
  • Õpilase soodustus ei kehti täiskasvanute gümnaasiumis ja kõrgkoolis õppijatele
  • Sindi ja Sauga aleviku liinidel (nr. 39, 40, 57) kehtivad senised õpilase kuupiletid, õpilastele lisandub bussi kassaaparaadist kuni 31.augustini müüdav 50-sendine pilet. Eelmüügis õpilaste üksikpileteid ei ole
  • Õpilase kuupileti eristamiseks täiskasvanu kuupiletist kirjutatakse selle esiküljele silmatorkavat värvi suur täht „Õ“
  • Tõendavaks dokumendiks on 2014/2015 õppeaastal kehtiv õpilaspilet (õppeaasta kestab ja õpilaspilet kehtib kuni 31. augustini, mitte kooli lõppemiseni juunikuus)
  • Õpilase üksik- või kuupileti võib osta bussijaamast ka täiskasvanu, kuid pileti kasutaja peab oma soodustuse kasutamise õigust bussis tõendama
  • Kui laps on ilmselgelt kooliealine, ei nõua bussijuht ega piletikontrolör üldjuhul õpilaspileti olemasolu. Kahtluse korral peab soodustuse kasutaja tõendama oma õigust kehtiva õpilaspiletiga, kuni 17-aastaseks saamiseni on lubatav ka vanust tõendava dokumendi esitamine
  • Õpilase üksik- ja kuupiletite hinnad ümardatakse matemaatiliselt, 10 sendi täpsusega