Alates esmaspäevast, 26.oktoobrist on Pärnu maakonnaliinidel järgmised muudatused:

1. Liinil nr. 42-1 Pärnu - Pärnu-Jaagupi - Lehu avatakse reis väljumisega Pärnust tööpäevadel kell 5.30 kuni Lehuni (seni alustas see buss Urke peatusest kell 6.00).

2. Liinil nr. 42-2 Libatse - Pärnu-Jaagupi - Pärnu jääb käigust ära viimane reis, mis väljus Wildenau peatusest kell 22.25 ja Pärnu-Jaagupist kell 22.35. Umbes samal ajal saab Pärnusse sõita kaugbussiliiniga nr. 355 Tallinn - Pärnu-Jaagupi - Pärnu (läbib Libatse kell 22.30, Pärnu-Jaagupi kell 22.35, Are kell 22.45 ja Jänesselja kell 22.55).

3. Liin nr. 62 Tammuru - Pärnu - Audru kool - Tõstamaa - Varbla. Hakkab väljuma Pärnust senisest 8 minutit hiljem - kell 7.13. Liinil jäävad ära Elise tee, Meremetsa, Kurgo, Koti ja Käreda peatused, sest buss sõidab otse, läbides Ringraja, Papsaare, Valgeranna tee, Lõvi ja Audru viadukti peatusi. Audru kooli peatuses on buss senisest 5 minutit hiljem, kell 7.30. Edasi sõidab buss Kihlepa, Eassalu, Soomra ja Ermistu kaudu ja on Tõstamaal kell 8.00. Tõstamaalt edasi kuni Varblani ja ka Varblast tagasi Tõstamaale sõiduplaan senisega võrreldes ei muutu. Tõstamaalt kuni Pärnuni sõidab buss sama teed nagu Pärnust Tõstamaale minnes. Kuna teekond on nüüd lühem, jõuab buss Kihlepa tee peatusse senisest 15 minutit varem, s.o. kell 10.51. Audru kooli peatuses on buss kell 10.55, Audru peatuses kell 11.00 ja saabub Pärnusse kell 11.12.

4. Avatakse uus liin nr. 65 Pärnu - Audru kool - Munalaiu - Tõstamaa. Buss väljub Pärnust kell 7.20, sõidab Elise tee, Meremetsa, Kurgo, Koti ja Käreda kaudu Audruni. Audru kooli peatuses on buss kell 7.41. Seejärel sõidab buss otse Munalaiu sadamani, kuhu jõuab kell 8.10. Tõstamaale jõuab buss kell 8.28. Sõitjate olemasolul sõidab buss edasi Värati peatuseni. Värati peatusest alustab buss tagasisõitu kell 10.45, kuid ainult juhul, kui sõitasoovija helistab ette telefonil 507 4267. Tõstamaalt Pärnu suunas väljub buss kell 10.50, läbib Munalaidu kell 11.08 ja jõuab Audru kooli peatuseni kell 11.37. Audru peatuses on buss kell 11.42 ja sõidab Pärnusse otse, s.t. läbi Audru viadukti, Lõvi, Valgeranna tee, Papsaare ja Ringraja peatuste. Pärnusse saabumise kellaaeg on 11.54.

5. Liin nr. 66 Pärnu - Audru kool - Tõstamaa - Värati. Alates 26. oktoobrist sõidavad sel liinil kõik bussid Audru kooli kaudu. Hommikune buss väljub (pühapäeviti ja riiklikel pühadel ei sõida) Pärnust kell 6.35 (seni kell 6.30). Audru kooli peatust läbib kell 6.55. Buss sõidab endiselt läbi Audruranna, läbib Munalaiu kell 7.35 ja saabub Tõstamaa kooli kell 7.56. Väratisse ei sõida. Tõstamaa koolist alustab Pärnu poole sõitu kell 7.58 ja Tõstamaalt kell 8.00. Munalaius on buss kell 8.20, Lindi meiereis kell 8.36, Audru koolis kell 8.49 ja saabub Pärnusse kell 9.09.

Väljumisel kell 15.35 Pärnust läbib Audru kooli peatust kell 15.55, Kihlepat kell 16.03, Lindi peatust kell 16.12 ja sõidab nüüd Tõstamaa poole minnes Audruranna kaudu. Pootsis on buss kell 16.35 (Munalaidu ei sõida) ja jõuab Tõstamaale kell 16.50. Sõitjate olemasolul sõidab Värati peatuseni. Värati peatusest, kui selleks telefonil nr. 507 4267 soovi avaldatakse, väljub kell 17.00 Pärnu suunas. Tõstamaalt väljub buss kell 17.05, Munalaiust kell 17.25, Lindi meiereist kell 17.41, Audru koolist kell 17.54 ja saabub Pärnusse kell 18.14

Täiendavalt avatakse väljumine Pärnust kell 16.35. Buss läbib Audru kooli peatust kell 16.55, Lindi peatust kell 17.07 (Audruranda ei sõida), Munalaidu kell 17.24 ja jõuab Tõstamaale kell 17.43. Tõstamaalt tagasi alustab sõitu kell 20.05, läbib Munalaidu kell 20.25, Lindi meiereid kell 20.41, Audru kooli kell 20.54 ja saabub Pärnusse kell 21.14.

6. Liin nr. 324 Pärnu - Lõpe - Lihula. Pärnust kell 7 väljuv buss sõidab Audru koolist (nüüd kell 7.20) kuni Lihulani (nüüd saabub kell 8.15) senisest 5 minutit varem. Lihulast seni kell 12.55 väljunud buss väljub alates 26. oktoobrist 10 minutit hiljem, s.o. kell 13.05. Audru kooli peatusest Pärnu poole väljub buss endisel ajal, s.o. kell 14.00.