Hankeplaan 2018 aastaks

 (hanked korraldatakse kooskõlas PÜTK hankekorraga)

 

Hankelepingu eseme üldine kirjeldus

Hankemenetluse liik

Eeldatav maksumus km-ta

Hanketeate avaldamise koht

Hankemenetluse korraldamise eeldatav aeg

Hankelepingu sõlmimise eeldatav aeg ja hankelepingu tähtaeg

Avaliku bussiliiniveo hange Pärnu maakonna põhja, lõuna ja linnalähi liinigruppides perioodil 2019. – 2028.a.

Avatud hankemenetlus

19900000

Riigihangete register

I-II kvartal

III kvartal 2018.

10 aastat

Maakonna terminalide ehitamine

Avatud hankemenetlus

592000

Riigihangete register

III kvartal

IV kvartal 2018 -           III kvartal 2020