Alates 5. juunist 2016 on Pärnu maakonnaliinidel järgmised muudatused:

1.       Liinil nr. 42 väljumine Pärnust kell 5.30 Pärnu-Jaagupini hakkab väljuma iga päev ja numbri all 42-2 (seni nr. 42-1 tööpäevadel).

2.       Pärnu-Jaagupi – Lehu väljumine tööpäevadel kell 6.06 säilib, aga toimub numbri 42-4 all.

3.       Pärnu-Jaagupi – Libatse kell 6.20 (liin 42-4) asendub väljumisega Pärnu-Jaagupist kell 6.05 (liin nr. 42-2).

4.       Lehu – Pärnu-Jaagupi Lehust tööpäevadel kell 6.23 (senine nr. 42-1) hakkab sõitma numbri 42-4 all ja hakkab sõitma aastaringselt. Pärnu-Jaagupist edasi sõidab buss Tabria – Suigu – Are kaudu Pärnusse. Lehu poolt tulija saab otse Pärnusse sõiduks Pärnu-Jaagupis ümber istuda sealt kell 6.40 Pärnusse väljuvale bussile liininumbriga 42-2 (seni väljus see buss numbriga 42-1 kell 6.42).

5.        Libatsest kell 6.30 väljuv liini nr. 42-4 buss asendub liiniga nr. 42-2 ning edaspidi saab selle bussiga sõita iga päev ja otse Pärnuni.

6.       Buss liinil nr. 42-1, mis väljub Pärnust kell 15.00 ja Lehust kell 16.00, ei sõida enam laupäeviti.

7.       Liinil nr. 48-1 jääb aastaringselt kehtima väljumisaeg Tootsist kell 7.30

Mõned bussid hakkavad sõitma kiiremini:

8.       Liin nr. 42-1 või 42-2 väljumisel Pärnust kell 9.00, 11.00, 15.00, 17.00 ja 19.00 väljuvad Arest Pärnu-Jaagupi suunas senisest 3 min. varem (nüüd kl 9.22, 11.22, 15.22, 17.22 ja 19.22) ning P-Jaagupist Lehu või Libatse suunas 5 min. varem (nüüd Lehusse kl 9.35, 15.35 ja 17.35 ning Libatsesse 11.35 ja 19.35)

9.       Liin nr. 42-2 väljumised Pärnu-Jaagupist ja kogu marsruudi läbimised on nüüd senisest 2 minutit varasemad (nüüd kl 6.40, 12.18 ja 20.18)

10.    Liin nr. 331 Pärnu – Järvakandi läbib Järvakandi suunas sõites peatusi Pärnust P-Jaagupini kuni 5 minutit senisest varem; Pärnu-Jaagupist edasi väljub siiski endistel aegadel.

Järvakandi – Pärnu suunal väljub buss Pärnu-Jaagupist senise kella 8.15 asemel kell 8.10, sõidab senisest kiiremini ning jõuab Pärnusse senisest 10 minutit varem, kell 8.45. Õhtul Järvakandist Pärnusse sõitev buss jõuab Pärnusse senisest 5 minutit varem, kell 17.15