Projekti nimi: „Uute bussijaamade rajamine Vändrasse ja Tõstamaale osana Pärnumaa bussiterminalide võrgustikust“
Projekti kood: RE.2.01.23-0783

Projekti rahastamine: Maakonna arengustrateegia elluviimise toetusmeede
Meetme rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Projekti rahastatakse vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud ja Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020” prioriteetse suuna „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ tingimustele.

Toetussumma:

Omafinantseering:

 

Mitteabikõlbulik osa:

Projekti kogumaksumus:

 

Projekti elluviimise aeg:

Projektijuht:

240 000,00 EUR

80 000,00 EUR

 

0,00 EUR     

320 000,00 EUR

 

29.08.2023 – 28.08.20250

Taimo Tammeleht

 

 

Projekti eesmärk: Euroopa Liidu (EL) 2014-2020 rahastusperioodil alustas PÜTK universaalse disaini nõuetele vastava Pärnumaa bussiterminalide võrgustiku loomise ja opereerimisega. Sel perioodil rajati ühistranspordi keskterminal Pärnus ning maakondlikud terminalid Toris, Tootsis, Kilingi-Nõmmes, Ares, Audrus, Koongas ja Lihulas.

Jätkata 2017.a. alustatud uute Pärnumaa bussiterminalide rajamise projekti elluviimist.  Lisaks olemasolevale seitsmele maakondlikule bussiterminalile rajatakse täiendavalt universaalset disaini järgivad uued ja kaasaegsed bussiterminalid  Tõstamaa osavalda Pärnu linnas ja Vändra alevisse Põhja-Pärnumaal.

Universaalselt disainitud terminalid tagavad sõitjatele parema ja ühetaolise juurdepääsu bussidele, sh erivajadustega inimestele. Mh. tagatakse jalgrataste turvaline hoiustamine, mis aitab lahendada kodu ja bussipeatuse vahelist nn. „viimase miili“ liikumist.

Projektist:

Projekti elluviimisel saavad ka Vändra ja Tõstamaa kantide elanikud, sh ka erivajadustega inimesed, kasutada mugavat juurdepääsu ühistranspordile sõidul kodu ja sihtpunkti vahel, sealhulgas turvalist jalgrataste hoiuvõimalust. Jalgrataste turvalise hoidmise võimalus bussiterminalides on loogiliseks jätkuks varem loodud kergliiklusteede võrgustikele. Bussiterminalide võrgustiku ühtse kujunduse, disaini ja varustusega luuakse ühtne kuvand bussiterminalidest kui „väravast“ nii valda (linna) kui ka bussi peale ning antakse esmane vajalik informatsioon kasutajatele. Tulevikus saavad need terminalid olla mugavaks ja vajaliku infoga varustatud ümberistumiskohaks kokkuvedavatelt liinidelt põhiliinidele. Kaasaegsed, ooteplatvormidega varustatud terminalid koos madala sisenemise ja invakaldteega varustatud bussidega tagavad kõigi kategooriate sõitjatele mugava juurdepääsu bussiteenusele.

PÜTK jätkab bussiterminalide võrgustiku, ning laiemalt kogu bussipeatuste taristu, arendamist, tagamaks kogu maakonnas ühetaolist ligipääsetavust ühistranspordile. Järjest kasvavate nõuete ja ootuste järgimine ühistranspordi ligipääsetavusele on järjepidev ning sellisele arendustegevusele ei saa määrata üldist ajaraami ega lõpptähtaega.

 

Lisainformatsioon:

Taimo Tammeleht
projektijuht
+372 4479 725         
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.