• Kehtivus:

  • Õpilase soodustus ei kehti täiskasvanute gümnaasiumis ja kõrgkoolis õppijatele.
  • Õpilase soodustus kehtib ka põhikooli, gümnaasiumi ja kutsekooli lõpetajatele kuni 31.augustini, kuid ainult õpilaspileti olemasolu korral
  • Õpilaste sooduskuupiletite kehtivusaeg on kuni 31.08 sõltumata müümise ajast. Augusti lõpu poole, kui pole enam otstarbekas osta kuupiletit, soovitame osta üksikpileteid
  • Õpilaste sooduspiletite korral ei rakendata minimaalset pilethinda
  • Õpilasete sooduspiletite hinnad ümardatakse matemaatiliselt, 10 sendi täpsusega
  • Sindi ja Sauga aleviku liinidel (nr. 39, 40, 57) kehtivad senised õpilase kuupiletid, õpilastele lisandub bussi kassaaparaadist kuni 31.augustini müüdav 50-sendine pilet. Eelmüügis õpilaste üksikpileteid ei ole

  Kasutamise õiguse tõendamine:

  • Tõendavaks dokumendiks on 2015/2016 õppeaasta õpilaspilet (õpilaspilet kehtib kuni õppeaasta lõpuni, st. 31. augustini. Kui 2015/2016.a. õpilaspiletile on märgitud varasem kehtivuse lõpukuupäev, ei ole see takistuseks sooduspileti kasutamisel)
  • Õpilase üksik- või kuupileti võib osta bussijaamast ka täiskasvanu, kuid pileti kasutaja peab oma soodustuse kasutamise õigust bussis tõendama
  • Õpilase sõidusoodustuse olemasolu tõendavat dokumenti ei pea sõidusoodustuse saamiseks esitama ilmselgelt alla 14-aastane laps. Kahtluse korral peab soodustuse kasutaja tõendama oma õigust kehtiva õpilaspiletiga, kuni 17-aastaseks saamiseni on lubatav ka vanust tõendava dokumendi esitamine

   Kuupileti vormistamine:

  • Õpilase kuupileti eristamiseks täiskasvanu kuupiletist kirjutab piletimüüja selle esiküljele silmatorkavat värvi suure tähe „Õ“