Alates 1. juulist 2018.a. on Pärnu linna ja maakonna bussiliinide piletisüsteem muutunud.

Pärnu linna ja Põhja-Pärnumaa, Tori, Saarde, Häädemeeste, Kihnu ja Lääneranna valdade elanikele võimaldatakse linna- ja maaliinide ühtseid pileteid ja ühtseid soodustusi.

1. Pärnu linna- ja maaliinide ühtne piletisüsteem

1.1.Lühiduse mõttes nimetame Pärnumaale elama registreerinud bussisõitjaid Soodustatud isikuteks ja väljaspool Pärnumaad elavaid inimesi Turistideks.

1.2.Soodustatud isikutele kehtivad bussikaardil olevad tunni-, päeva, 5-päeva ja 30-päeva piletid ning tasuta sõiduõigus nii linna kui maaliinidel.

1.3.Turistide bussikaardil olevad linnaliinide tunni-, päeva, 5-päeva ja 30-päeva piletid kehtivad nii linna- kui maaliinidel. Turistide maaliinil ostetud odavad piletid ja tasuta sõiduõigus ei kehti linnaliinidel, sest linnas on sõit kallim kui maaliinidel.

2. Pärnu linna bussiliinide uued piletihinnad ja soodustused sõltuvad sellest, kas bussisõitja rahvastikuregistri järgne elukoht on Pärnumaal. Soodustatud isik saab kõiki soodustusi kasutada ainult siis, kui tal on isikustatud bussikaart. Kui seda ei ole, siis kehtivad Turisti hinnad. Turistil on soodsam omada bussikaarti, kui sularaha eest bussijuhilt piletit osta.

2.1.Soodustatud isikutest on linnaliinidel tasuta sõit:

* õpilased, üliõpilased

   * 65-aastased ja vanemad isikud, pensionärid, töövõimetuspensionärid, puuduva töövõimega isikud

   * 4-ja enamalapselise pere liikmed, eestkoste all olevad isikud.

   * puudega kuni 18-aastased isikud ja tema saatja, sügava puudega isiku saatja, kaitseväe ajateenijad, Ühistranspordiseaduse järgi tasuta sõitjad.

2.2.Soodustatud isiku piletihinnad:

* tunnipilet hinnaga 1 euro, valideerides bussikaarti kaardil oleva raha arvelt;

* päevapilet hinnaga 3 eurot ja viie päeva pilet hinnaga 5 eurot. Need piletid tekivad bussikaardile automaatselt, kui varasemalt on valideeritud pileteid selle summa ulatuses;

30-päeva pilet hinnaga 10 eurot, mis on eelnevalt bussikaardile ostetud.

2.3.Turisti piletihinnad:

 * tunnipilet hinnaga 2 eurot, valideerides bussikaarti kaardil oleva raha arvelt;

 * päevapilet hinnaga 5 eurot ja viie päeva pilet hinnaga 15 eurot. Need piletid tekivad bussikaardile automaatselt, kui varasemalt on valideeritud pileteid selle summa ulatuses;

 * 30-päeva pilet hinnaga 45 eurot, mis on eelenvalt bussikaardile ostetud;

 * 30-päeva pilet hinnaga 25 eurot, mis on eelnevalt bussikaardile ostetud - õpilasele, üliõpilasele, 65-aastasele ja vanemale isikule, puuduva töövõimega isikule, keskmise

või raske puudega 18-aastasele ja vanemale isikule.

2.4.Turistidest on linnaliinidel tasuta sõit:

puudega kuni 18-aastased isikud ja tema saatja, sügava puudega isiku saatja, kaitseväe ajateenijad, Ühistranspordiseaduse järgi tasuta sõitjad.

2.5.Bussijuhilt sularaha eest ostetav paberkandjal tunnipilet maksab kõigile sõitjatele 3 eurot.

3. Pärnu maakonna bussiliinidel kehtivad uued piletihinnad ja soodustused, mis ei sõltu elukohast. Sõitjal on odavam ja mugavam kasutada isikustatud bussikaarti, kui piletit sularaha eest bussijuhilt osta või tasuta sõiduks iga kord oma vanust tõendada.

3.1.Maaliinidel saavad tasuta sõita:

    * kõik kuni 19-aastased (kaasa arvatud)

    * kõik 63-aastased ja vanemad isikud

    * sügava puudega isiku saatja ja kuni 16-aastase puudega isiku saatja

Tasuta sõiduõiguse kasutamiseks peab sõitja valideerima isikustatud bussikaardi või ostma bussijuhilt 0-hinnaga pileti esitades isikut tõendava dokumendi.

3.2. Maaliinidel peavad piletit omama sõitjad vanuses 20 – 62 aastat:

   * 30-päeva pilet hinnaga 10 eurot, mis on eelnevalt bussikaardile ostetud, võimaldab kasutada kõiki maaliinide busse kõigis peatuste vahemikes. Soodustatud isik võib selle 

piletiga sõita ka kõigil Pärnu linnaliinidel;

* 1 tunni pilet hinnaga 1 euro, valideerides bussikaarti kaardil oleva raha arvelt, võimaldab siseneda 1 tunni jooksul ükskõik millisesse maaliini bussi. Viimase sisenemise korral võib

oma sõidu selles bussi teha lõpuni ka siis, kui alates pileti ostmisest on möödas üle tunni. Soodustatud isik võib tunni jooksul selle piletiga siseneda ka kõikidesse Pärnu linnaliinide

bussidesse;

* 1 tunni pilet sularaha eest bussijuhilt ostes hinnaga 1 euro (liinidel 39, 40, 57 hinnaga 2 eurot). Selle piletiga linnaliine kasutada ei saa, maaliinibussidesse võib siseneda 1 tunni

jooksul piletil olevast kellaajast ja viimase sisenemise korral võib oma sõidu selles bussis teha lõpuni ka siis, kui tund aega on täis saanud;

 * loetletud piletid kehtivad ainult maakonna piires ka avalikel kaugliinidel nr. 347, 352 ja 368 (Liinid Pärnu ja Tartusse, Jõgevale ja Rakvere vahel). Väljaspool Pärnu maakonda neil

liinidel piletihinnad ei muutunud, kuid punktis 3.1. nimetatud tasuta sõit kehtib kogu liini pikkuses.

   * Liinil nr. 735 (Vändra ja Tallinna vahel) piletihinnad ei muutnud ja tasuta sõitu pole.

 

4. Bussikaarte müüvad hinnaga 2 eurot, ja vajadusel isikustavad hinnaga 1 euro:

   * kõik R-kioskid, Omniva postkontorid, Selverite infoletid ja Pärnu bussijaama kassa. Samas saab kanda bussikaardile raha või osta 30-päeva pileteid

   * Lihula ümbruse liinide rohelistes bussides müüvad bussikaarte ka bussijuhid

   * Pärnu bussijaama kassast saavad tasuta sõitvad soodustatud isikud esimese bussikaardi tasuta

   * Kaardile laadivad raha ka bussijuhid;

* Bussikaardi isikustamist, piletiostu ja kaardile raha laadimist saab teha ka ise – internetikeskkonnas parnu.pilet.ee või mobiiltelefoniga.

 

5. Igal bussi sisenemisel tuleb bussikaart valideerida või osta bussijuhilt pilet. Bussikaardi peavad valideerima ka tasuta sõitjad.

 

6. Enne 1. juulit 2018.a. soetatud perioodipiletid kehtivad oma tähtaja lõpuni. Pileteid tagasi ei osteta ning nende kasutamata osa ei hüvitata.