Alates 06. maist 2019 hakkavad Pärnu maakonna avalikel bussiliinidel nr L20 Virtsu-Haapsalu, nr L25 Lihula-Haapsalu ja nr L32 Virtsu-Risti kehtima uued sõiduplaanid. Väljumisajad erinevad senistest maksimaalselt 10 min võrra. Muudatuste eesmärk on vähendada osadel reisidel sõiduaega. Sõiduaja vähendamine on võimalik, sest peatustes kulub piletimüügile varem arvestatust vähem aega ning ka seetõttu, et teatud teelõikudel oli seni bussile määratud liiga aeglane sõidukiirus.

Uute sõiduplaanide koostamisel on arvestatud sellega, et muudatused häiriksid võimalikult vähe harjumuspärast liiklemist ning sellega, et ettenähtud ümberistumised oleksid tagatud.

Palume kõigil sõitjatel tutvuda oma kodupeatuse bussiaegadega riikliku ühistranspordiregistri veebilehel www.peatus.ee. Lisainfot saab küsida ka Pärnumaa Ühistranspordikeskuse infotelefonilt 17018.