Pärnu bussijaama kassadesse saabusid müügile uued Pärnu linnaliinide teatmikud, mis sisaldavad infot kõigi Pärnu linnaliinide sõiduaegade kohta 28 linnaliini peatusest ja busside sõiduajad liinide kaupa, kehtivusega alates 1. maist 2019. Samas on info ka linnalähiliinide nr. 36, 39 ja 40 kohta. Olulise lisana on teatmikus ka selgitus Pärnumaa ühtse piletisüsteemi kohta.