Pärnu linnas on eelnevatel aastatel saanud traditsiooniks võimaldada kooliaasta algusega ning samal ajal toimuvate spordiüritustega (J. Jaansoni nimeline Kahe Silla jooks) seoses lühiajalist Pärnu linna ühistranspordi tasuta kasutamist. Ühistranspordi tasuta kasutamise võimaldamisel pööratakse kasutajate tähelepanu loodus-säästlikumatele transpordivõimalustele ning harrastusspordi ja füüsilise aktiivsuse olulisusele ja lihtsustatakse esmakordsetel kasutajatel (näiteks kooliminejad) ühistranspordiga tutvumist.


Eeltoodust lähtuvalt ning Pärnu Linnavolikogu 21. juuni 2018 määruse nr 32 „Linnaliinide sõidupileti hindade ja sõidusoodustuste kehtestamine” § 7 lõike 5 alusel
1. Anda perioodil 30. august 2019 kuni 03. september 2019 (ka) Pärnu linna bussiliinidel tasuta sõiduõigus kõikidele ühistranspordi kasutajatele. Kuupäeva all mõistetakse transpordipäeva, mis algab kell 4.00 hommikul ja lõpeb järgmisel kuupäeval kell 3.59 hommikul.
2. Tasuta sõiduõiguse tõendamise tingimused:
2.1. bussikaardi valideerimine punktis 1 nimetatud kuupäevadel on soovituslik ning selle valideerimisel bussikaardilt raha maha ei arvestata ja bussijuht bussipileteid ei müü;
2.2. perioodipiletite periood ei pikene käesoleva korralduse punktis 1 nimetatud päevade võrra.