Ühistranspordikeskus saab järjest rohkem teateid bussides tasuta sõiduõiguse vale kasutamise kohta. Eriti puudutab see õpilasi. Selleks, et tasuta sõitjad ei saeks oksa, mille peal nad istuvad, kordame reeglid üle. Järgnev ei puuduta neid sõitjaid, kellele on Ühistranspordiseaduse § 34 alusel antud tasuta sõit (eelkooliealised, puudega kuni 16-aastased, sügava puudega ja raske nägemispuudega isikud).

Esimene reegel on, et sõiduõiguse kasutamiseks peavad kõik sõitjad igal bussi sisenemisel oma bussikaardi valideerima! See kehtib ka tasuta sõitjate kohta. Inimene võib küll vastata tasutasõidu tingimustele, kuid selle õiguse kasutamiseks tuleb oma sõit alati registreerida, valideerida, piiksutada. Kuidas keegi on harjunud seda nimetama.

Tavaelust võib tuua näitena võrdluse sünnipäevalapsega, kes on saanud kingiks raamatupoe kinkekaardi. Kuigi talle on kingitud õigus tasuta raamat saada, ei tohi ta poeriiulilt võetud teosega lihtsalt minema jalutada. See oleks vargus. Tasuta raamatu saamiseks  tuleb kinkekaart kassas registreerida.

Sarnased on asjalood ka bussis. Bussikaarti valideerides kontrollib piletisüsteem kaardiomanikule antud õigust just selles bussis tasuta sõita ning selle õiguse tähtaja kehtivust. Seejuures tuleb kindlasti hoida bussikaarti vastu validaatorit kuni rohelise või punase tule süttimiseni. Liiga kiirelt kaarti ära võttes võib kaart jääda ikkagi registreerimata. Kui kõik klapib, annab validaator kaardile rohelise tule selles bussis tasuta sõita. Kui luba ei anta, saadakse punane tuli ning tuleb osta pilet. Maaliinibussis võib sel juhul saada bussijuhilt ka paberil 0-hinnaga pileti, kuid siis peab oma tasuta sõiduõigust bussijuhile dokumentide abil tõendama. Linnaliini bussides seda võimalust ei ole, sest sõiduplaanid on kiired ja bussijuhil ei ole selleks aega. Lihtsam on kasutada alati bussikaarti.

Tuletame seda kõike meelde, et piletikontrolliga kohtudes ei tekiks arusaamatusi, mis rikuvad tuju ja raiskavad kontrolöride ning kaassõitjate aega. Oleks väga tüütu ja ebatõhus, kui kontrolör peaks iga tasuta sõitja puhul tema soodustust andvaid dokumente kontrollima ning nende kehtivuses veenduma. Või mis veel halvem, kui sõitjal tuleks selleks kontrolöride autosse minna.

Valideerimisandmed on ülimalt olulised ka liinide täituvuse ja vajalikkuse hindamisel. Eriti maaliinide puhul jälgib riik liinide rahastajana väga teraselt, kui suuri kulutusi tehakse iga sõitja vedamiseks. Mida vähem on sõitjaid, seda suurem on kulu ühe inimese kohta. Liini vähene kasutatavus ja suur kulu võib tuua kaasa bussiliini muutmise või koguni sulgemise.

Teine reegel on, et mingil juhul ei tohi bussis tasuta sõiduõiguse saamiseks kasutada kellegi teise bussikaarti. Viimasel ajal on levimas halb komme, kus tööeas inimene naudib tasuta bussisõitu õpilase või pensionäri isikustatud Ühiskaardiga. Selline asi ei ole lubatud. See on vargus ning varem või hiljem jäädakse sedasi käitudes kontrolöridele vahele.

Paneme Pärnumaa Ühistranspordikeskuse poolt kõigile südamele hinnata neid soodustusi, mida Pärnu linn ja Eesti riik on bussisõiduks andnud ning käituda nii, nagu seadus nõuab. Hoidkem seda head, mis meil on ning valideerigem oma bussikaart igal bussi sisenemisel. Lapsevanemad, õpetage seda kõike ka oma lastele!

Info bussipiletite hindadest ja sõidusoodustustest on leitav internetis lehel parnu.pilet.ee . Telefoni teel saab nõu küsida Pärnu bussiinfo numbril 17018 iga päev kell 6.30 – 20.30.