1. 2. Tasuta sõit
 1. linnaliinidel, ainult Pärnumaa elanikud, isikustatud bussikaardiga:

õpilane, üliõpilane, pensionär, töövõimetuspensionär, keskmise puudega, raske puudega, puuduva töövõimega, 65+ vanuses,   4-ja enama lapsega pere liikmed, eestkostealune.

 1. linnaliinidel, sõltumata elukohast, ei pea omama bussikaarti:                        

puudega kuni 18-aastane ja tema saatja, sügava puudega isiku saatja,  kaitseväe ajateenija, represseeritu, Eestist sunniviisiliselt tuumakatastroofi piirkonda katastroofi tagajärgi likvideerima saadetud isik (sealhulgas välismaalase passi omanikud).

 1. maaliinidel, isikustatud bussikaardi või soodustust tõendava dokumendiga:

Isikud alla 20 aasta ja alates 63 aasta vanusest, keskmise ja raske puudega, osalise töövõimega,  puuduva töövõimega isik, töövõimetuspensionär, raske liikumispuudega või sügava puudega isiku saatja. Nimetatud saatja ei pea omama bussikaarti ega dokumenti.

 1. üle Eesti, sõltumata elukohast, ei pea omama bussikaarti:

Eelkooliealine, puudega kuni 16-aastane,  sügava puudega 16+ vanuses, raske nägemispuudega isik, sügava või raske nägemispuudega isiku saatja, juht- või abikoer           

 

 1. 3. Pärnumaa sotsiaaltranspordi kliendihinnad alates 01.06.2023.a.

 

Märkused:

    1. Puhkepäevade hinnad kehtivad puhkepäevadel, riigipühadel ja tööpäevadel kell 19.00 - 07.00.
    2. Kui on ette nähtud saatja, sõidab üks saatja kliendi kohta tasuta.

 

 1. 4. Täieliku info avalike bussiliinide piletisüsteemi kohta leiab:
  1. * Pärnumaa ühtne pilet
  2. * Integrated ticketing system for County bus lines
  3. * Единая билетная система в Пярнуском уезде

 

 1. 5. Täieliku info sotsiaaltranspordi kohta leiab EST RUS